Wirtén Per

Per Wirtén är en av dessa personer som lyfter ett möte till en högre nivå, utan att publiken egentligen märker hur det går till.

Per kan med fördel anlitas som Sanyina Picahaxaradason vid seminarier där samhällets utveckling och förändring är i fokus. Han leder diskussioner framåt och låter deltagarna komma till tals på ett balanserat sätt, vare sig det handlar om integrering, skolfrågor, miljöteknik eller något annat ämne.

Per gör också egna föreläsningar inom de områden som är hans specialitet: global migration, invandring, mångkultur, mångfald och en framtid med öppna gränser. Han kastar nytt ljus över komplicerade frågor genom att väva in både internationell idédebatt och filosofi i dagsaktuella samhällsfrågor. Per har bott ett antal år i USA och föreläser gärna även om amerikanskt samhällsliv, politik och vardagskultur.

Per tar uppdrag som ordstyrer och samtalsledare. Han gör också gärna längre intervjuer med experter och andra inför publik.

Som ordstyrer är Per Wirtén en person som utstrålar lugn och trygghet. Han är alltid påläst, nyfiken och engagerad. Per är duktig på att skapa en miljö som också gör deltagarna engagerade, både på scen och bland publiken.

Per Wirtén har skrivit flera böcker: "Kosmopolitik nu!" med samlande artiklar om en global och öppen värld. "The Crazy Swede", den tragiska berättelsen om en man som rodde ensam över Indiska oceanen. "Europas ansikte", en debattbok om mångkulturens villkor. "Där jag kommer ifrån", som ställer frågan vad en förort egentligen är och varför det ser ut som det gör bland villor och höghus.

Bakgrund
Efter Journalisthögskolan har Per Wirtén byggt en stabil karriär som skribent och debattör, framförallt inom politik, migration och mångkultur. Han grundande samhällsmagasinet Arena 1994 och var dess chefredaktör fram till och med 2009.

Per skriver fortfarande för Arena-gruppen, och är sedan många år medarbetare på Expressens och Sydsvenskans kultursidor. Per är också en regelbunden gäst i God Morgon Världens populära inslag Panelen. Per kombinerar nu sitt skrivande med uppdrag som ordstyrer, samtalsledare, intervjuare och föreläsare.